O družstvu


Datum zápisu   23. 4. 1997

Sídlo   Odry, Nadační 516/3, PSČ 742 35

IČO:   25370979

Seznam členů představenstva:
Osadník Radim – předseda
Kaspřík Jaromír – místopředseda, technik
Bujnochová Ludmila – člen představenstva, zapisovatelka
Vacula Maria – člen představenstva, pokladní
Skřehotová Jarmila – člen představenstva, evidence, převody
Panášová Jarmila – náhradník do představenstva

Seznam členů kontrolní komise:
Ing. Kahánková Ludmila – předseda kontrolní komise
Bryjová Alena
Šedivá Ludmila