O družstvu


Datum zápisu   23. 4. 1997

Sídlo:   Odry, Nadační 516/3, PSČ 742 35

IČO:   25370979

Seznam členů představenstva:
Radim Osadník, MBA – předseda představenstva
Ing. Terezie Kopková - člen představenstva
Miroslav Vašica - člen představenstva

Seznam členů kontrolní komise:
Ing. Ludmila Kahánková – předseda kontrolní komise
Ludmila Šedivá - člen kontrolní komise
Ing. Ludmila Bujnochová - člen kontrolní komise